Privacy Verklaring

Privacybeleid van Slender You Go

Dit privacy  beleid is gebaseerd op de Algemene Verordening gegevensbescherming AVG.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Slender You GO verwerkt van haar klanten en zakelijke partners of andere geïnteresseerden.

Indien u klant wordt van Slender You GO, of om een andere reden persoonsgegevens aan Slender You GO verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Het advies is dan ook om het privacy beleid aandachtig voor te lezen.
Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:  Slender You GO in de persoon van Gerda van Putten, Oostdijk 1,3245 AS Sommelsdijk, tel.nr 0187 478282, info@slenderyougo.nl, kvk nr.71465774

Welke gegevens verwerkt Slender You GO?
naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer,  klantenkaart gegevens

Voor welke doeleinden?
Uw naw gegevens, telefoonnummer en e-mail adres worden gebruikt bij het maken van afspraken en om te communiceren met elkaar .
Uw bankrekeningnummer wordt gebruikt als u Slender You GO per bank of pin betaalt.
Tevens worden uw persoonsomstandigheden op de klantenkaart ingevuld om hier rekening te kunnen houden.

Bewaartermijn
Slender You GO verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het klantcontact en tot maximaal een half jaar na afloop van het laatste klantcontact. Hierna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Slender You GO passende technische en organisatorische  maatregelen genomen.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Bij Slender you GO kunt u altijd een verzoek indienen uw gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Slender You GO zal uw verzoek binnen een maand na ontvangst afhandelen en u hierover informeren. Indien u bezwaar wilt maken tegen (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens contact opnemen met Slender You GO.